יום חמישי, 17 בספטמבר 2009

איטליה: עסוק

אני חושבת שאחת התכונות שאני הכי מעריכה בך היא היכולת להעסיק את עצמך בכל מקום ומכל דבר. לפתע מופיע לו המבט המרוכז הזה על פניך, ואתה בדרך לאנשהו. ממש אפשר לחזור בתכנית נרקמת בראשך. תמיד יודע מה בא בעקבות מה, ולאן אתה רוצה להגיע. מבחינתי, זו הקדושה בהתגלמותה.
אין תגובות:

Related Posts with Thumbnails